Spørsmål 1: Hva slags hus tegner dere?

Vi har gjennomført en rekke forskjellige byggeprosjekter, i tillegg til at vi også utvikler idéer og konsepter, og gjør utredninger og planarbeid. Tradisjonelt har vi tegnet mange boliger; noen eneboliger og fritidsboliger, men også tomannsboliger, rekkehus og større boligprosjekter og omsorgsboliger - gjerne i regi av boligbyggerlag, eller for det offentlige, og da som regel Husbankfinansierte.