Spørsmål 2: Hva koster det å tegnet et hus?

Det avhenger helt av størrelsen og kompleksiteten på oppgaven. Som regel gjennomfører vi et uforpliktende møte der vi prøver å skape oss et bilde av oppgaven, og kundens ønsker og behov. På det grunnlaget utarbeider vi en oppgaveforståelse med forslag til ytelser, og et kostnadsestimat/pristilbud. Er oppgaven uklar, eller kunden usikker på veivalg, anbefaler vi ofte at det utarbeides noen raske skisser og gjøres en liten mulighetsstudie. Det gjøres gjerne etter medgått tid, men med en timeramme. Dette kan være alt fra et par timer til femten-tjue.