Spørsmål 4: Kan dere hjelpe til med papirmølla?

Ja, vi har veldig ofte rollen som ansvarlig søker. Arkama as har sentral godkjenning i høyeste tiltaklasse (3) som søker og som prosjekterende av arkitektur. I tillegg har vi sentral godkjenning for oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2. Vi er ikke jurister, men vi har god innsikt i lover og forskrifter knyttet til bygningstiltak. Og spørsmål vi ikke kan svare på, vet vi gjerne hvor vi skal gå for å finne svaret.