Spørsmål 5: Hvor har dere flest prosjekter?

Vi har de aller fleste av våre prosjekter i Østfold - hvor i Østfold kan variere - men det er ikke en regel uten unntak. Vi følger godt med i den teknologiske utvklingen, og den gjør det stadig lettere å kommunisere over større avstander. Vi ser allerede at kolleger fra andre land kaprer prosjekter i Østfold, så vi må nok være forberedt på å rette blikke utover selv, også. Samarbeidet med Anders Byng Strøm, Strøm Arkitektur AS, som har hovedsete i København er også et skritt i den retningen.