Spørsmål 3: Hva koster et hus?

På samme måten som prosjekteringskostnaden avhenger det helt av størrelsen og kompleksiteten - og type bygg. Men vi har erfaring med, og gode verktøy for, å kostnadsberegne forskjellige typer byggeprosjekter. HolteProsjekt Budsjett, HolteProsjekt Anbud og Holtes Kalkulasjonsnøkkel, er alle programmer som kan benyttes. Alle baserer seg på en anerkjent prisdatabaser som oppdateres årlig, og har anerkjente beregningsmodeler for usikkerhet, m.m. Et kostnadsoverslag kan være helt enkelt og basert på bygningstype og bruttoareal, eller det kan gjøres detaljert på grunnlag av beregnede mengder og priser på arbeid og materialer (bygningsdeler).