1997

I januar 1997 etablerer Asbjørn Løvholen BKL Arkitektkontor AS sammen med Johnny Bergersen og Erling Kjeldset. Johnny og Erling traff hverandre under studietiden i København, og har drevet arkitektfirmaet Bergersen & Kjeldset AS siden slutten av 1950-tallet. Asbjørn hadde arbeidet for firmaet mer eller mindre sammenhengende siden 1981, og med etableringen av BKL forbereder Johnny og Erling steget inn i pensjonistenes rekker. Asbjørn viderefører arkitektvirksomheten som eier og daglig leder av BKL, overtar arkiv og kundeportefølje fra Bergersen & Kjeldset AS, og fortsetter driften i lokalene i Ordfører Voldens vei 9.

2008

Anders selger sin andel. Asbjørn og Morten er likeverdige eiere i Arkama as fram til 1.januar 2016, da Skule Marstein kjøper seg inn, og det igjen blir tre likverdige eiere.

1998

Asbjørn går i kompaniskap med Dag Eriksen som driver Østfold Arkitektkontor i Askim.

De to har allerede samarbeidet om - og vunnet - konkurransen om nytt driftsbygg for Østfold Energi, og slår seg sammen til Østre Linje Arkitekter as for bedre å kunne betjene større oppgaver. Det er også et ønske om å skape et litt større arkitektfaglig miljø. I løpet av 1998 blir både Morten Andersen og Anders Crogård ansatt, og på det meste er det 8 ansatte i Østre Linje Arkitekter as.

2016

Skule går inn som deleier, og Arkama as er nå 1/3 Asbjørn, 1/3 Morten og 1/3 Skule. Vi har i tillegg Ann-Kristin som teknisk tegner, assistent og medarbeider, og et aktivt samarbeid med Anders Byng Strøm. Han er nyutdannet og har for tiden base i København med sitt foretak Støm Arkitektur AS www.stromarkitektur.no. Vi har mange spennede prosjekter på gang, og håper å kunne holde liv i samarbeidet videre utover.

2000

Østre Linje Arkitekter as realiseres som et samarbeid mellom Dag Eriksen og Asbjørn Løvholen, men etter kun et par års drift innser de to at det ikke kommer til noen samlokalisering, og fra 1. november 2000 er Østre linje Arkitekter as delt i to – henholdsvis Østre linje Arkitekter Askim as og Østre linje Arkitekter Mysen as. Man har fortsatt et godt, kollegialt forhold og samarbeider blant annet om prosjektet Askim Sparebank. I forbindelse med splittelsen, blir det også rokert på bemanningen; Morten og Anders, som begge startet i Askim, ender opp i Mysen - mens Knud-Erik, som har jobbet på Mysen siden Bergersen & Kjeldsets tid, benytter anledningen til å korte ned pendleravstanden til Oslo...

2017

Et nytt kapittel er skrevet i 2017; Fra 1.august er Asbjørn ansatt i Østfold Fylkeskommune, og har solgt sine 40 aksjer i Arkama as. Ann-Kristin har kjøpet seg inn med 24 aksjer, mens resten blir værende i firmaet inntil videre. Vi har modernisert oss på IT-fronten, og denne effektiviseringen kommer nå godt med. Braathe-gruppen leverer oss skytjenester, backup og bidrar med drift og vedlikehold, mens vi har tatt i bruk skybaserte Moment (tidligere Torpedo) til prosjektstyring/-administrasjon. Samarbeidet med Anders Byng Strøm stromarkitektur.no videreføres - i skrivende stund befinner har seg på reise, men kontakten opprettholdes og på nyåret skal han jobbe som før - riktignok med base i Chile noen måneder. 1.oktober startet Anders Crogård hos oss. Han har tidligere vært partner i Arkama as, og etter noen år hos andre arbeidsgivere, er han nå "tilbake". Han kommer fra stillingen som nestleder i LINK arkitektur i Fredrikstad, og bringer med seg masse erfaring og kompetanse - og ikke minst arbeidskaapasitet - som vi har glede av. Fra 2018 vil han på ny bli medeier og partner.

2005

I 2005 blir Morten og Anders gitt anledning til å kjøpe seg inn i Østre Linje Arkitekter Mysen as, og fra 1.juli er Asbjørn, Morten og Anders likeverdige eiere.

Hensikten med endringen er å sikre kontinuiteten i firmaet, samtidig som det også gir ekstra motivasjon for Anders og Morten. Og med endring i eierstruktur er tiden også moden for en navneskifte; fra 1. juli 2006 heter firmaet Arkama as – dog med samme organisasjonsnummer og adresse som tidligere.