1997

I januar 1997 etablerer Asbjørn Løvholen BKL Arkitektkontor AS sammen med Johnny Bergersen og Erling Kjeldset. Johnny og Erling traff hverandre under studietiden i København, og har drevet arkitektfirmaet Bergersen & Kjeldset AS siden slutten av 1950-tallet. Asbjørn hadde arbeidet for firmaet mer eller mindre sammenhengende siden 1981, og med etableringen av BKL forbereder Johnny og Erling steget inn i pensjonistenes rekker. Asbjørn viderefører arkitektvirksomheten som eier og daglig leder av BKL, overtar arkiv og kundeportefølje fra Bergersen & Kjeldset AS, og fortsetter driften i lokalene i Ordfører Voldens vei 9.