2000

Østre Linje Arkitekter as realiseres som et samarbeid mellom Dag Eriksen og Asbjørn Løvholen, men etter kun et par års drift innser de to at det ikke kommer til noen samlokalisering, og fra 1. november 2000 er Østre linje Arkitekter as delt i to – henholdsvis Østre linje Arkitekter Askim as og Østre linje Arkitekter Mysen as. Man har fortsatt et godt, kollegialt forhold og samarbeider blant annet om prosjektet Askim Sparebank. I forbindelse med splittelsen, blir det også rokert på bemanningen; Morten og Anders, som begge startet i Askim, ender opp i Mysen - mens Knud-Erik, som har jobbet på Mysen siden Bergersen & Kjeldsets tid, benytter anledningen til å korte ned pendleravstanden til Oslo...