2017

Et nytt kapittel er skrevet i 2017; Fra 1.august er Asbjørn ansatt i Østfold Fylkeskommune, og har solgt sine 40 aksjer i Arkama as. Ann-Kristin har kjøpet seg inn med 24 aksjer, mens resten blir værende i firmaet inntil videre. Vi har modernisert oss på IT-fronten, og denne effektiviseringen kommer nå godt med. Braathe-gruppen leverer oss skytjenester, backup og bidrar med drift og vedlikehold, mens vi har tatt i bruk skybaserte Moment (tidligere Torpedo) til prosjektstyring/-administrasjon. Samarbeidet med Anders Byng Strøm stromarkitektur.no videreføres - i skrivende stund befinner har seg på reise, men kontakten opprettholdes og på nyåret skal han jobbe som før - riktignok med base i Chile noen måneder. 1.oktober startet Anders Crogård hos oss. Han har tidligere vært partner i Arkama as, og etter noen år hos andre arbeidsgivere, er han nå "tilbake". Han kommer fra stillingen som nestleder i LINK arkitektur i Fredrikstad, og bringer med seg masse erfaring og kompetanse - og ikke minst arbeidskaapasitet - som vi har glede av. Fra 2018 vil han på ny bli medeier og partner.