Kaupangkvartalet

Skal tilføre Mysen et nyttuterom med god kvalitet.

På vegne av Bloksberg Eiendom ble Arkama i 2011 bedt om å bidra til å utvikle Kaupangkvartalet sentralt i Mysen. Et utkast ble presentert for kommunestyret samme høst og ble godt mottatt. Etter en lang planprosess , med tilhørende mulighetsstudie for utvikling av hele kvartalet, landet vi til slutt på prosjektet slik det frem står i dag.

Prosjektet består av 2 separate bygningskropper som knyttes sammen under bakken av parkeringskjeller. En lavblokk med 23 leiligheter og en høyblokk med 20 leiligheter. Vi har i arbeidet med prosjektet hatt fokus på at prosjektet også skal tilfø re Mysen et nytt uterom med god kvalitet

Byggherre: Bloksberg Eiendom AS
BRA/BTA: Omtrent 5000m2
Ferdigstilt: 2020
Adresse: Torggata 16 & Korterudbakken 3